Loopt uw contract binnenkort af? Geef u op voor de volgende Inkoopronde!

Printen voor Scholen ondersteunt haar deelnemers actief in het aanbestedingsproces.

Een van de diensten is het organiseren van Inkooprondes.

De Inkooprondes worden gepland en uitgevoerd op basis van de behoeftes van de deelnemers aan Printen voor Scholen. Periodiek wordt een aanbesteding gehouden voor deelnemers waarvan het contract in de komende periode afloopt of aangepast kan worden.

Met deze aanbestedingen beoogt Printen voor Scholen voor de deelnemers de volgende resultaten te bereiken:

  • Door samenwerking verlaging van de interne inkoopkosten voor scholen
  • Hoogwaardige ondersteuning en dienstverlening op het gebied van printers en multifunctionals
  • Aanzienlijke besparing mogelijk door samenwerking en inbreng van materiedeskundigen
  • Hogere efficiency door betere interne en externe verantwoording

Door het periodiek organiseren van Inkooprondes wordt het inkoopproces zeer doelmatig ingericht, waardoor voor deelnemers en marktpartijen voordelen worden bereikt die bij individuele aanbestedingen niet haalbaar zijn.

Aan deelname zijn uiteraard een aantal randvoorwaarden verbonden:

  • Uw contract biedt mogelijkheden tot vernieuwing of aanpassing binnen de termijn van de betreffende Inkoopronde
  • Uw behoefte past binnen de vastgestelde selectie en gunningsmethodiek en het op te stellen Programma van Eisen
  • De aanbesteding wordt kostenloos gefaciliteerd middels een digitaal inkoopplatform
  • De individuele eisen en wensen dienen te vallen binnen de bandbreedte van het op te stellen Programma van Eisen
  • U committeert zich vooraf aan de uitkomst van de aanbesteding: Gekozen leverancier, af te nemen dienstverlening en te contracteren prijsstelling